SALMA-GEZEN (YUMURTA TAVUKÇULUĞUNDA) YEM MALİYETİNİ NASIL DÜŞÜREBİLİRİM?

 

      SALMA-GEZEN (YUMURTA TAVUKÇULUĞUNDA) Yem Maliyetini Nasıl Düşürebilirim ?

Dursunbey Yarka Tavukçuluk olarak uzun yıllar ve çok eskiye dayalı bu sektörde olmamızın deneyim, bilgi-birikim ve tecrübesinin bu sektörde bizlere kazandırmış olduklarından yola çıkarak siz üretici ve müşterilerimizle bu bilgi birikimlerimizi paylaşmak amaç ve gayesi ile kaleme aldığımız bu yazımızı dikkatlice okumak ve gereğini yapmak sizlere büyük deneyim ve tecrübe katacağını ve bunun akabinde de bu çizgide yola çıktığınız ve yine bu çizgide bu yolu yürüdüğünüz takdirde hayvanlarımızın doğal tabiatına uygun ve kimyasallardan en uzak bir şekilde bunun yanı sırada tam organik olmasa da organiğe en yakın ve tamamen doğal yetişecek olan ürünlerimizin doğal yollarla besleneceği için maliyetlerin düşük olduğu kadar hayvanlarımızın sağlık durumu da maksimum seviyelerde olacaktır.

 

      Arkadaşlar, öncelikle bütün canlılarda olduğu üzere hayvanlarımıza doğal ve tabiatına uygun bir barınma şekli hazırlayıp, orada barındırdığımızın önem ve ehemmiyeti kadar hayvanlarımızı beslemek yine hayvanlarımızın bakım, şekil ve şemasını da iyi bilmek gerekmektedir. Nasıl ki diğer hayvanlarımızda keçi ve koyunda değişik bakım ve besleme yine büyük baş hayvanlarımızda bazı rasyonlarda ve yine bakım beslenmelerinde değişik-farklı metodlar uyguluyor isek bunu genel olarak ele aldığımızda tüm canlılarda doğasına uygun olarak baktığımızda tamamının barınma ve beslenme şeklinin değişiklikler gösterdiğini göreceğiz. Bütün bunları dikkatle nazara aldığımız zaman yumurta tavukçuluğununda kendine has bakım ve barınmasının olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Şimdi arkadaşlar YUMURTA TAVUKÇULUĞU diyerek ele aldığımız konumuzu öncelikle ikiye ayırmalıyız.

 

      Birincisi yıllardan beri ülkemizde uygulanmakta olan kafes tavukçuluğu ki  ama maalesef doğallığı,sağlığı ve SALMA-GEZEN TAVUKÇULUK ile  kıyaslandığında her zaman tartışmaya açık, tartışma götürür bir tavukçuluk sistemidir ki biz bu konuya değinmek ya da irdelemek istemiyoruz. Çünkü bu bizim işimiz ve branşımız değil.

 

      Bizler işimiz gereği ve bulunduğumuz sektör DOĞALGEZENSALMA TAVUKÇULUK üzerine olduğundandır ki doğal olarak bizim de yoğunlaşmamız gereken konu budur. Daha önce ki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere ülkemizde ki bütün bölgelerimiz aynı imkan-koşullarına sahip değildir.Bizlerinde üzerine düşen bölgemizde ki yararlanabilme imkanımız olan tüm doğal tavuk rasyonuna uygun olan gıdalardan ve dahi artıklardan normal kesif yemimize ek olarak, bu gıdaları kullanarak yem ve gıda maliyetlerimizi düşürebiliriz. Bu yüzden öncelikle SALMA-GEZEN-YUMURTA TAVUKÇULUĞUNDA SALMA-GEZEN-YUMURTA TAVUĞU ÇADIR KÜMESİ KURULUMUSALMA-GEZEN-YUMURTA TAVUKÇULUĞU PREFABRİK KURULUMU ve yine SALMA-GEZEN-YUMURTA TAVUKÇULUĞU ahşap kümes kurulumu yapılacak yer ve noktanın çok iyi, bilinçli ve itina ile seçilmesinden başlayarak yine o iklim ve bölgemizde YUMURTA TAVUKÇULUĞU tüketimine uygun-elverişli ve ancak bizim YUMURTA TAVUKÇULUĞUnda kullandığımız yem rasyonumuza katkısı ve faydası olan ancak eksileri olmayan o bölgemizde yetişen yaş ve taze yonca, şeker pancarı küspesi, kırmızı biber küspesi, domates küspesi, pazar artıkları vs. vs.  her bölgeye özel olarak belli ölçü ve orantılarda normal kullanmış olduğumuz kesif yem rasyonumuzun haricinde ek gıda olarak bunları ve benzeri daha burada hepsini sayamadığımız o bölgeye özel ve o bölgeye has tüm gıdalardan yararlandığımız takdirde öncelikle hayvanlarımızı doğasına ve tabiatına uygun yetiştirip, sağlıklı olmalarına ve dahi doğal yumurta almamıza olanak sunacağı gibi yem tüketimi ve sağlık harcamalarımızı da minumum seviyelere çekecektir.

 

       Arkadaşlar burada yine belirtmeliyiz ki bu saydığımız rasyonlara ve yine uzman bir kişiden alacağınız doğal yem rasyonuna riayet ettiğiniz takdirde belki organik değildir ama ancak günümüz şart ve imkanlarında organiğe en yakın yumurtayı üretmiş olacağınızı belirtiriz. Ancak bütün bunlardan yola çıkarak bu saydıklarımızı ya bilinçli ve profesyonel olarak ya da dalında uzman bir kişi veya bir firma ile birlikte yürütmek zorundayız. Nasıl ki arkadaşlar bizim bir rahatsızlığımız da dalında uzman bir doktor-hekim tarafından uygulanan ilaç tedavisi bizlere faydalı oluyor iken kafamıza göre kullandığımız bir antibiyotiğin dahi bizlere zarar verme olasılığı yüksek ise bu rasyonlarda da aynı olay, aynı durum, aynı vakıaların yaşanma olasılığı yüksektir.

 

      Bütün bunlar ve daha niceleri için daha detaylı bilgi vermek isterdik. Ancak bu ve benzeri konular için daha geniş, daha teferruatlı bilgi edinmek için haftanın 7 günü sabah 08:00 ila akşam 22:00 arasında dalında uzman Dursunbey Yarka Tavukçuluk müşteri temsilcilerimizi arayıp, bilgi alabilirsiniz.

https://www.dursunbeyyarkatavukculuk.com/hakkimizda/

Salma Tavukçuluk Ve Doğal Yumurta Üretimi Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.